Методика визначення категорій складності маршрутів спортивних походів з водного туризму з використанням бальної системи оцінки


 Вступ.
На даний час для визначення категорії складності і суддівства спортивних туристських водних походів використовується Методика, що дає оцінку тільки локальних перешкод на річці, що недостатньо для оцінки маршруту в цілому.
Перелік Категорійних маршрутів СРСР дає оцінку маршруту в цілому, але він вже не відповідає вимогам сьогодення, та не дає можливості розробляти варіанти маршрутів на основі базових.
Західна класифікація дає оцінку як локальних перешкод, так і відрізків ріки, але не враховує інші фактори, які впливають на визначення к.с. маршруту.
Для найбільш відповідної оцінки водного спортивного туристського маршруту необхідно брати до уваги такі чинники як :
Складність Локальних перешкод на маршруті.
Наявність і складність всіх, чи більшості факторів, що впливають на проходження маршруту.
Мета цієї методики – звести відносну «цінність» факторів, що впливають, в систему, придатну для використання при визначенні категорії складності маршруту, уникаючи, по змозі суб¢єктивизму, та випередженості експертів та судій.
Також на меті написання ставилося впровадження універсальної методики що не має прив’язки до конкретних територій, географічних районів, чи регіонів.

Методика визначення категорій складності
маршрутів спортивних походів з водного туризму
Ця Методика має на меті надати можливість визначення Маршрутно-Кваліфікаційними комісіями – Головними суддівськими колегіями - Категорії Складності спортивних туристських водних маршрутів на всіх етапах Змагань зі спортивних туристських походів.
Попереднє визначення при розгляді документів на випуск групи на маршрут. ( Заявлена к.с. маршруту, її обґрунтування)
Остаточне визначення к.с. при розгляді звіту групи о проходженні маршруту.
Суддівство походу в рамках чемпіонатів та інших змагань по Спортивним Походам.
Методика може використовуватись для визначення категорії складності річок, їх відрізків та зв’язок, що не входять до класифікаторів та перечнів туристських маршрутів, а також для оцінки к.с. маршрутів розроблених на базі категорійних річок, що входять до існуючих перечнів.

Визначення: - Спортивний водний туристський маршрут може включати до себе відрізки однієї, чи кількох річок (зв’язки), що мають категорійні ЛП, ПП та інші ВФ. Також до нього входять підхід, волоки між частками річок, розвідки, організація страховки, обноси перешкод, проводки та інші технічні дії.

1. Головними показниками, за якими визначається категорія складності походів є Умовна Категорія Складності (УКС) Локальних Перешкод (ЛП) («Номерні» та «Іменні» перешкоди), Протяжних Перешкод (ПП), що долаються на маршруті за визначений проміжок часу, та інші Визначаючі Фактори(ВФ), такі як: географічний район, тип річки (річок), кліматичні умови, автономність, вид, кількість, різноманітність Протяжних Перешкод (ПП). Додаткові Фактори враховують те, яким чином група досягає початку маршруту, транспортна інфраструктура складність обносів на маршруті, волоків між частками маршруту, рівень води, характер берегів на ділянках маршруту, що потребують розвідки та просмотрів, тошо.
Вступ.
На даний час для визначення категорії складності і суддівства спортивних туристських водних походів використовується Методика, що дає оцінку тільки локальних перешкод на річці, що недостатньо для оцінки маршруту в цілому.
Перелік Категорійних маршрутів СРСР дає оцінку маршруту в цілому, але він вже не відповідає вимогам сьогодення, та не дає можливості розробляти варіанти маршрутів на основі базових.
Західна класифікація дає оцінку як локальних перешкод, так і відрізків ріки, але не враховує інші фактори, які впливають на визначення к.с. маршруту.
Для найбільш відповідної оцінки водного спортивного туристського маршруту необхідно брати до уваги такі чинники як :
Складність Локальних перешкод на маршруті.
Наявність і складність всіх, чи більшості факторів, що впливають на проходження маршруту.
Мета цієї методики – звести відносну «цінність» факторів, що впливають, в систему, придатну для використання при визначенні категорії складності маршруту, уникаючи, по змозі суб¢єктивизму, та випередженості експертів та судій.
Також на меті написання ставилося впровадження універсальної методики що не має прив’язки до конкретних територій, географічних районів, чи регіонів.

Методика визначення категорій складності
маршрутів спортивних походів з водного туризму
Ця Методика має на меті надати можливість визначення Маршрутно-Кваліфікаційними комісіями – Головними суддівськими колегіями - Категорії Складності спортивних туристських водних маршрутів на всіх етапах Змагань зі спортивних туристських походів.
Попереднє визначення при розгляді документів на випуск групи на маршрут. ( Заявлена к.с. маршруту, її обґрунтування)
Остаточне визначення к.с. при розгляді звіту групи о проходженні маршруту.
Суддівство походу в рамках чемпіонатів та інших змагань по Спортивним Походам.
Методика може використовуватись для визначення категорії складності річок, їх відрізків та зв’язок, що не входять до класифікаторів та перечнів туристських маршрутів, а також для оцінки к.с. маршрутів розроблених на базі категорійних річок, що входять до існуючих перечнів.

Визначення: - Спортивний водний туристський маршрут може включати до себе відрізки однієї, чи кількох річок (зв’язки), що мають категорійні ЛП, ПП та інші ВФ. Також до нього входять підхід, волоки між частками річок, розвідки, організація страховки, обноси перешкод, проводки та інші технічні дії.

1. Головними показниками, за якими визначається категорія складності походів є Умовна Категорія Складності (УКС) Локальних Перешкод (ЛП) («Номерні» та «Іменні» перешкоди), Протяжних Перешкод (ПП), що долаються на маршруті за визначений проміжок часу, та інші Визначаючі Фактори(ВФ), такі як: географічний район, тип річки (річок), кліматичні умови, автономність, вид, кількість, різноманітність Протяжних Перешкод (ПП). Додаткові Фактори враховують те, яким чином група досягає початку маршруту, транспортна інфраструктура складність обносів на маршруті, волоків між частками маршруту, рівень води, характер берегів на ділянках маршруту, що потребують розвідки та просмотрів, тошо.(Див. перелік п.8)
1.1. Рівень складності Протяжних перешкод (ПП) є складовим еквівалентом тих Визначаючих Факторів (ВФ), що безпосередньо впливають на характер та складність ділянок ріки, що не мають категорійних ЛП. (Див. п 2.2).

2. Визначаючи фактори:
Визначаючими Факторами (ВФ) є ті, що найбільшою мірою впливають на визначення категорії складності (к.с.) маршруту. (Див. перелік ВФ).

2.1. Географічні райони – туристичні регіони (типи річок). (За загальноприйнятою класифікацією).
A. Високогір’я – маршрути 4-6 к.с. річки, де початок сплаву знаходиться на висоті в 2000 м та вище
B. Середньогірья – маршрути 3-6 к.с. Гірсько – лісові – з початком сплаву від 1000 м. до 2000м.
C. Нагір’я, Рівнинні райони – маршрути ступеневі, 1-4 к.с. з початком сплаву до 1000 м.
D. Рівнинні – великі (судноплавні) (Некатегорійні маршрути)
При необхідності підрахунку застосовуються таблиця Коефіцієнтів № 4

2.2. Протяжні перешкоди:

Таблиця 1

 

Рівень складності Основні типи ПП та їх рівень складності: ВФ – тип річки Бальна оцінка за1км.
3 Турбулентна струя – спрямлене русло, з камяним дном, швидкою течією і відсутністю меандрів. Також відсутність заток, пляжів, зручних місць для зачалювання. Долина V – образна. Берега каньонні, круті, чи обривисті, важкі для проведення розвідки. Локальні завали чи стовбури по берегам, та частково в руслі. Поодинокі камені в руслі. Швидкість від 2 м\сек. (Характерно для верхніх відрізків Кавказськіх та Середньо-Азійських річок 3-6 к.с.). A.
B.
C.
 
6
5
4
 
2 Меандріроване русло з чередуванням ламінантних та турбулентних відризків, повязанних з поворотами потоку. Наявність пляжів та заток, мілин (з проводкою суден) перекатів, галечних островів, прижимів, треків. «Зворотки», водовороти, тощо. Нависаючи стовбури дерев, локальні завали. Швидкість від 1м\сек. на плесі до 3 м\сек на треку. (Характерно для середніх відрізків гірських, та верхніх - гірсько – лісових річок 3-5 к.с.) A.
B.
C.
D.
 
4
3
2
1
 
1 Великі відрізки плесів з слабкою чи помірною 0,5 м\сек. ламінантною течією. Відкриті водні простори, водосховища, підпори перед перешкодами. (Характерні для рівнинних річок Карелії, та Середньої полоси. Нижні відрізки гірсько – лісових річок ). Судноплавні відрізки великих рівнинних річок. В,С,D. 1

 

Протягом однієї річки, чи одного маршруту можуть зустрічатись ПП всіх рівнів, Визначальним Фактором є їх відсоткове співвідношення (таблиця 3).
На маршрутах 4-6 к.с., чи при певних умовах, до ПП можуть бути віднесені деякі ЛП 1-2 УКС.

3. Визначаючи (Локальні) Перешкоди - це ті ЛП, що мають на маршруті найвищу УКС та найбільш впливають на визначення к.с. всього маршруту.
Категорія спортивного туристського маршруту визначається тільки на період визначеного сезону, і може мати інше значення в інший термін проходження маршруту. (Наприклад для Ч.Черемошу «Н, Б» - 3 к.с. – квітень-травень, «Б» - 3 к.с. – квітень - жовтень).
3.1. Категорія складності походу визначається за кількістю та складністю Визначаючих Перешкод (ВП) на маршруті, та ВФ, які впливають на напруженість маршруту (автономність, присутність ділянок з плесами, повені, складності страхування), а також загальною довжиною та тривалістю маршруту, який включає до себе ділянки річок та їх притоків, звязки річок, озера, водосховища пройдені активними способами пересування. Кількість ВП та ВФ може змінюватись залежно від географічного району, туристського регіону проведення походу.
3.2. Маршрути більш високих категорій складності (к.с.) включають певну кількість більш високої умовної категорії складності (УКС) Визначальних Локальних Перешкод (ВП), більшу кількість та к.с. ЛП, та більший рівень ВФ.
При категоруванні маршрутів в першу чергу враховуються ті ВП і ВФ, які дають учасникам технічній досвід, необхідний для безпечного проходження наступних маршрутів.
3.3. Локальні та Протяжні Водні перешкоди, в залежності від рівня води, можуть мати різну умовну категорію складності.
3.3.1. Умовна категорія складності ЛП визначається складністю технічних і тактичних прийомів, які обов’язково мають бути застосовані при подоланні перешкоди , рівнем необхідної кваліфікації та технічної майстерності , яким необхідно володіти спортсменам для безпечного подолання перешкоди, а також рівнем небезпеки для здоров’я та ризику для життя спортсменів.
3.3.2. При визначенні умовної категорії складності Локальних Перешкод (ЛП) слід користуватися їх класифікацією, наведеною у таблиці № 2 “Оцінка умовної категорії складності локальних водних перешкод (УКС)».
Таблиця 2
 

Оцінка Умовної Категорії Складності локальних водних перешкод
Умовна категорія
складності

 
Характеристика перешкоди Бальна оцінка
I
(Легка)
 
«Легка» перешкода. Доступна для проходження туристів, які мають базовий туристський досвід. Перекат, бистрина, невисокі вали, не потрібний вибір лінії руху і розвідки. Швидкість течії до 2м\с 6
II
(Простa)
 
«Проста» перешкода. Вали, нескладна шіивера, поріг, притиск, швидкість води і ухил невеликі. Лінію руху видно з води. Швидкість течії 2-2,5 м\с 8
III
(Середня)
 
Перешкода «середньої» складності. Локальний поріг з спокійною ділянкою на виході, шивера, окремі камені в руслі, завали. Лінію руху видно з води. Швидкість течії -2,5 – 3 м\с. 12
IV
(Складна)
 
 «Складна» перешкода. Протяжна шивера або поріг з великою кількістю каміння і зливами. У кінці перешкоди є досить протяжні відносно спокійні ділянки річки. Бажана розвідка, елементи страховки, лінію руху з води не видно або вона неявно виражена.
Швидкість течії -2,5 – 3 м\с.
 20
 V
(Важка)
 «Важка» перешкода. Технічно важкий протяжний поріг або шивера на ділянках з великим ухилом і витратою води, великі “бочки” і вали, складна лінія руху. Перешкоди слідують одна за одною. В кінці перешкоди коротка ділянка швидкотоку, де можливе швартування. Каньйон з перешкодами 2Б-3А к.т. Сильний притиск. Обов’язкова розвідка і страховка, можлива аварійна ситуація. Швидкість течії 3-3,5 м\с. Нахил 30 - 50 м/км. при видатку води від 10 до 60 м3\с.*  25
 VI
(Надважка)
 «Надважка», небезпечна перешкода. Небезпечний складний каскад перешкод або каньйон з набором найнебезпечніших перешкод. Окремі перешкоди переходять з однієї в іншу, швартування і страховка ускладнені або неможливі. Небезпечна локальна перешкода на ділянках з високим похилом і витратою води. Проходиться після ретельної розвідки і з страховкою. Долається на межі можливості суден. Швидкість течії – 3,5 – 4 м\с. Нахил 50 - 60 м/км. при видатку води від 10 до 100 м3\с.*  30
VI*
(Небезпечна)
 
“Небезпечна» перешкода. Важкопрохідна для будь-якого класу суден. Раніше не пройдена або поодинокі випадки проходження, вкрай небезпечна для життя членів екіпажів (завали, водоспади, водоскиди, ущелини). Характерна для маршрутів - першопроходжень VI к.с. Швидкість течії – вище 4 м\с. Використання примусової чалки та складних технічних видів страхування. Нахил від 40 м\км до водоспадного, при видатку води більш 30 м3 Додаткові до 35

 

 * - Швидкість течії, нахил, та видаток води визначається як середній на дільниці з розташуванням окремих локальних перешкод чи їх звязок на відстані в 100 метрів та більше.

4. Базовим еталонним маршрутом називається такий, що має мінімальний набір ВЛП (Таблиця 2), визначаючий рівень ПП та інші Визначальні Фактори, що надані в перечні, при довжині та тривалості, що визначені чинними Правилами.
4.1. При оцінці категорій складності маршрутів, які не увійшли до “Переліку класифікованих туристських спортивних маршрутів”, рекомендується користуватися даними, наведеними в таблиці 3.
4.2. Допускається заміна ЛП нижчої УКС на вищу, якщо це не стосується переходу за граничну максимальну для даної категорії маршруту.
4.3. Допускається, при відсутності чи недостатності рівня, взаємозаміна ВФ на відповідний ВФ з інших груп.

Таблиця 3 

Еталонні маршрути
 Категорія складності водного походу  Визначаючий рівень ПП маршруту  Район, тип річки  Мінімальна кількість Визначаючих Локальних перешкод за Умовними Категоріями Складності
       1  2  3  4  5  6
 Ступеневі*  1-2  C,D  1          
 I  1-50%   C,D.  2          
 II  1-70%   В,С.  >5  2-4        
 III  2-70%   B,С.    >5  2-4      
 IV «Б»  3- 50%   B      4-6  2-3    
 IV «Н»  3-50%   B      1-3  2-4    
 V «Б»  3-70%  A,B      >5  2-3  >1  
 V «Н»  3-70%   A,B      >6  3-4  >2  
 VI «Б»  3   A,B      >5  >5  2-3 1-2 
 VI «Н»  3   A,B      >6  >6  3-4  2-3

 *Ступеневі походи відрізняються довжиною та терміном, передбаченими чинними Правилами

5. Класи судів:
5.1. «Б») Байдарки;- каяки та каное, 1-3 місні каркасні, каркасно-надувні, розбірні та нерозбірні однокорпусні гребні туристські судна.
5.2. «Н») Надувні; - рамні плоти на надувних елементах, РАФТи, рятувальні плоти, дво та багатомісні катамарани, інші багатомісні безкорпусні судна на надувних елементах.

Узагальнено, для класу судів «Б» категорія складності походу, починаючи від четвертої, може становити на одну ступінь вище від визначеної для судів класу «Н».

6. Категорія складності походів з одночасним використанням декількох класів суден зараховується згідно чинних Правил.

7. При випуску на маршрут до учасників можуть бути застосовані вимоги по підтвердженню досвіду участі у походах на судах даного класу, та в присутності даних факторів (наприклад – автономність, паводковий рівень води, тощо).

8. Додатковий фактор (ДФ):- Транспортна інфраструктура

Таблиця 4

 Волоки, заброска. Обноси. (Такі, що є невідємною складовою частиною маршруту). Наявність, використання. Бальна оцінка за км 
 A. Пішохідні багатоденні (на рівні 1к.с.), підходи на початок сплаву. Волоки, з повним, або частковим демонтажем суден на значні відстані, зі зміною басейну ріки, переходи на іншу річку в звязках. На відстанях, місцевостях та термінах, шо межують з категорійними маршрутами (нижче 2 к.с.) в інших видах туризму.
Обноси ЛП (ПП) з повним, або частковим демонтажем суден, з виходом з долини, на відстань більш 1км, за відсутністю автодоріг, та наявністю перешкод. Переправи на обноси, технічні дії, що з цим повязані.
 4
 B. Пішохідні одно-багатоденні (н.к.) чи караванні підходи, волоки без демонтажу суден.
Обноси ЛП суден у сборі по берегу, з ускладненим рухом за наявністю перешкод.
 2
 C. Короткі (до 5 км.) обноси речей чи суден по дорозі, стежці, або низькому берегу з відсутністю перешкод.  1
 D. Використання можливості під’їзду на початок маршруту або переброски на маршруті транспортом. Відсутність обносів. Супровод автотранспортом  0

 При застосуванні автомобільного супроводу групи, який виключає дії, пов’язанні з завантаженням та розвантажуванням суден, значною економією сил та часу,проходжень ЛП та ПП на розвантаженому судні, рекомендується застосування каєфіцієнту 0,5 до всіх бальних оцінок ПП та ЛП в таблицях 1,2.

Додатковий фактор: рівень води
 Рівень води, не пов’язаний з сезонними змінами: Коефіцієнт, що додається до бальної оцінки перешкод п 2,3. 
 A. Паводковий  1.5
 B. Вище середнього  1.2
 C. Середній  1
 D. Нижче середнього (межень)  1

 9. Загальна довжина маршруту категорії походу що визначається, може бути зменшена до 25%, якщо кількість Локальних Перешкод, та рівень ПП, та інші ВФ - нахил русла, витрата води - значно перевищує середній показник по даній категорії, при недостатній довжині маршруту.
Тривалість маршруту, приведена у «Загальний частині правил СП» приймається як мінімальний час, потрібний для проходження маршруту групам з середньою підготовкою. Цей термін може бути скорочено, по узгодженню з МКК, для груп з високим рівнем підготовки, але не за рахунок заходів з безпеки учасників. Термін може бути подовжено при наявності більшої кількості ВФ, звязаних з кліматичними та погодними умовами (вірогідні повені, шторми, тощо), збільшення довжини маршруту, кількості та складності перешкод.
При підрахунках по бальній методиці, довжина та тривалість маршруту мають пряме відношення до «Інтенсивності маршруту», як фактору його оцінки.

10. Звязки рік повинні знаходитись в одному туристському регіоні, географічному районі та належати до одного водного басейну, або витоків з однієї гірської системи.
10.1. Перерва у поході викликана переїздом від однієї частини маршруту до іншої не повинна перевищувати терміну передбаченого у Загальній частині діючих Правил. Як ДФ припускається використовування транспортних засобів в межах одного туристського регіону, якщо це обумовлено логікою походу, та не порушує його цілісності.
10.2. Визначення категорійності маршруту, який включає до себе звязки річок, що мають власну, визначену у Перечні категорійність, проводиться шляхом оцінки маршруту як цілого, з додаванням довжини річок, кількості ВЛП та ВФ.
Так, наприклад звязка двох річок 3 к.с. дає разом 3 к.с, але, якщо хоч одна, з них має ВЛП вищих к.с. наприклад -(3 к.с. з ел. 4) то маршрут разом, при відповідності довжини та інших ВФ відноситься до 4 к.с.

11. Початок маршруту в середній по кліматичним умовам рік, для суден класу «Б» визначається: -
• Для рівнинних річок лісової зони на відстані 40 км. від витоку (по мапі масштабу 1:1000000), чи від самого витоку, в випадку коли річка є витоком озера площею не менш 80 км2. Це дорівнює меженевому видатку води 3-6 м3\сек.
• На гірсько – лісових та гірських річках мінімальний видаток води в точці початку сплаву повинен бути 7 – 12 м3\сек. в залежності від нахилу, швидкості течії та характеру долини.
• На гірських річках з льодовиковим живленням такий видаток може бути досягнуто на відстані 10 – 15 км від витоку. (На деяких великих льодовиках – безпосередньо від його закінчення), на більшості гірсько – лісових річок – в 20 – 30 км.
12. Якщо підхід до початку водної частини, або перехід активним способом від однієї частини маршруту до другої підпадає під класифікацію іншого виду спортивного туризму, не нижче другої категорії складності, то цей маршрут кваліфікується як комбінований.
13. При здійсненні походів за кордоном, для визначення його категорії складності використовуються діючи міжнародні та національні класифікатори, переліки категорійних маршрутів, звіти по походах тієї держави, де вони знаходяться, якщо не має протиречень по відношенню до даної Методики та чинних Правил.
14. Якщо у МКК виникли сумніви в оцінці категорії складності маршруту, то в маршрутних документах припускається вказувати діапазон оцінки, з поміткою, що остаточне визначення категорії походу буде визначено після розглядання звіту.
15. Остаточна (залікова) оцінка категорії походу учасникам та керівнику заліковується по фактичному проходженню (повне проходження ВП) з урахуванням присутності реальних факторів маршруту (рівня води, ускладнення перешкод, тощо) на основі переданих до розгляду звіту, до якого обовязково включено Графік руху, Технічний опис, фото-відєо матеріали, та інші відомості, визначені Вимогами до звітів.
МКК залишає за собою право зниження категорії маршруту при невідповідності рівня води, неповного проходження ВП, невідповідності класу чи типу суден, відсутності чи невідповідності ВФ.

16. Розрахунки к.с. маршруту.
16.1. Метод прецеденту:
Якщо маршрут, що визначається має основну (визначальну) частину, що співпадає з класифікованою в чинному Перечні України, Російської Федерації, чи іншому, що визнає ЦМКК (еталоном), але має відмінності у ВФ, то робиться підрахунок співвідношення кількості та якості ВФ у відповідних категоріях еталонного маршруту з тим, що визначається. Додавання відрізків річок, віднімання (окремих відрізків, ЛП), чи не проходження відрізків, ЛП, також відповідно додаються чи відокремлюються від маршруту.

Визначаючі Локальні Перешкоди на маршруті, їх кількість та категорійність повинні відповідати вимогам Таблиці 1.

16.2. Метод підрахунку:
На підставі таблиць 1,2,3 даної Методики, з урахуванням ДФ проводиться підрахунок відповідності маршруту, категорія якого визначається вимогам.

16.3. Бальна оцінка маршруту:
Маршрут в цілому, а також його відносну інтенсивність можна оцінити в балах.
Сума балів локальних перешкод + сума балів за відрізки протяжних перешкод - дорівнює бальній вартості маршруту, яку можливо порівняти з еталонним чи категорированим, враховуючи ВФ та ДФ.
Суму балів можливо підрахувати за кожен ходовий день, чи окремий логічний відрізок маршруту.
Таким чином будемо мати показник інтенсивності маршруту, за яким проводити порівняння різних маршрутів та їх суддівство на чемпіонаті.

Медінцев Євген Сергійович.
Голова Київської зональної МКК, член Водної комісії ФСТУ, ЦМКК.

 

Наши гиды Наши гиды

Наши люди, инструктора, мегагуру своего дела

Прокат походного снаряжения Прокат походного снаряжения

От палаток, рюкзаков и спальников, до байдарок и катамаранов

Планируйте отдых заранее Планируйте отдых заранее
Календарь экстремальных и экскурсионных туров